BÀI DỰ THI CUỘC THI SÁNG TÁC BIỂU TRƯNG (LOGO) VỀ CHƯƠNG TRÌNH MỖI XÃ MỘT SẢN PHẨM: TÁC PHẨM 06

  • 2018-11-09
  • admin

Thực hiện Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 07/05/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018-2020 (Chương trình OCOP) và ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về tăng cường công tác truyền thông, thông tin tuyên truyền về Chương trình OCOP;

Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương đã thông báo về nội dung, thể lệ cuộc thi “Sáng tác biểu trưng về Chương trình Mỗi xã một sản phẩm” (tại thông báo số 638/TB-VPĐP-OCOP ngày 11/9/2018). Sau khi đăng tải thông báo lên website nongthonmoi.gov.vn, ocop.gov.vn, Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương đã nhận được tác phẩm của tác giả Đặng Thiện Chân.

Tác phẩm 06 - Tác giả Đặng Thiện Chân

Theo tác giả Đặng Thiện Chân thuyết minh về tác phẩm của mình như sau:

Logo là hình ảnh chiếc Bánh Chưng xanh, nó là sản phẩm đặc biệt đã đi vào tâm hồn, tình cảm của người dân Việt Nam, Nó được làm từ nguyên liệu đơn giản, phổ biến và lâu đời của nông dân. Nó còn mang ý nghĩa là một sản phẩm truyền thống dân tộc, là sản phẩm gần gũi, sạch, chất lượng an toàn cho người sử dụng.

Hình ảnh đó cũng là hình dáng của gói hộp sản phẩm được gắn nơ, nó mang hàm ý sản phẩm đó được làm trên quy trình chặt chẽ, áp dụng công nghệ tiên tiến và mang dấu ấn riêng.

Logo là hình thoi kết hợp với dòng chữ OCOP, tạo nên sự nhẹ nhàng chuyển động nhưng vững chắc, nó tượng trưng điểm nhấn xây dựng thương hiệu, sản xuất sản phẩm mang tính hàng hóa .

Logo sử dụng màu xanh lục và xanh lá mạ thể hiện thân thiện môi trường và phát triển.

Ban Tổ chức trân trọng cảm ơn tác giả và mong tiếp tục nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các cấp, các ngành từ Trung ương đến cơ sở, các tác giả chuyên và không chuyên trong và ngoài nước, sự quan tâm chỉ đạo của Ban chỉ đạo nông thôn mới các tỉnh, thành phố trên cả nước, sự triển khai nghiêm túc của Văn phòng Điều phối nông thôn mới các địa phương trên cả nước cũng như sự ủng hộ của các tổ chức chính trị, xã hội, sự cổ vũ và hỗ trợ của các nhà tài trợ để cuộc thi “Sáng tác biểu trưng về Chương trình Mỗi xã một sản phẩm” được thành công tốt đẹp./.

                                                                                                                                                             P.OCOP

Nhận xét
Tin tức liên quan