BÀI DỰ THI CUỘC THI SÁNG TÁC BIỂU TRƯNG (LOGO) VỀ CHƯƠNG TRÌNH MỖI XÃ MỘT SẢN PHẨM: TÁC PHẨM 05

  • 2018-11-09
  • admin

Thực hiện Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 07/05/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018-2020 (Chương trình OCOP) và ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về tăng cường công tác truyền thông, thông tin tuyên truyền về Chương trình OCOP;

Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương đã thông báo về nội dung, thể lệ cuộc thi “Sáng tác biểu trưng về Chương trình Mỗi xã một sản phẩm” (tại thông báo số 638/TB-VPĐP-OCOP ngày 11/9/2018). Sau khi đăng tải thông báo lên website nongthonmoi.gov.vn, ocop.gov.vn, Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương đã nhận được tác phẩm của tác giả Võ Doãn Tuấn – Tỉnh Nghệ An.

Tác phẩm 05 - Tác giả Võ Doãn Tuấn

Theo tác giả thuyết minh về tác phẩm của mình như sau:

Biểu trưng chương trình Mỗi xã một sản phẩm được thiết kế thành hai phần: phần chữ và phần biểu tượng.

Phần biểu tượng được tạo hình từ  số 1 và chữ V, số 1 tượng trưng cho ý nghĩa của chương trình mỗi xã 1 sản phẩm,chữ V tượng trưng cho Việt Nam hay cho từ tiếng anh Victories (chiến thắng). Những chữ số và chữ cái này được sắp xếp có chủ đích tạo nên hình ảnh ngôi sao đang tỏa sáng, ngôi sao năm cánh tượng trưng cho năm châu, điều này thể hiện sự thành công của chương trình không chỉ ở Việt Nam mà còn vươn xa ra toàn thế giới. Biểu tượng sử dụng nhiều màu sắc thể hiện tính đa dạng của sản phẩm hướng đến khách hàng và sự sôi động của chương trình vì được sự ủng hộ hưởng ứng nhiệt tình ở khắp mọi nơi.

Phần chữ được thiết kế đơn giản,hiện đại,khỏe khoắn,rõ ràng.

Cả phần chữ và phần biểu tượng kết hợp với nhau tạo nên một logo cho chương trình Mỗi xã một sản phẩm hết sức đơn giản, hiện đại nhưng lại ẩn chứa và truyền tải trong đó nhiều nội dung đến với người xem, có sức hút về thị giác cao, dễ ứng dụng vào thực tế và phù hợp để sử dụng cho chương trình Mỗi xã một sản phẩm.

Ban Tổ chức trân trọng cảm ơn tác giả và mong tiếp tục nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các cấp, các ngành từ Trung ương đến cơ sở, các tác giả chuyên và không chuyên trong và ngoài nước, sự quan tâm chỉ đạo của Ban chỉ đạo nông thôn mới các tỉnh, thành phố trên cả nước, sự triển khai nghiêm túc của Văn phòng Điều phối nông thôn mới các địa phương trên cả nước cũng như sự ủng hộ của các tổ chức chính trị, xã hội, sự cổ vũ và hỗ trợ của các nhà tài trợ để cuộc thi “Sáng tác biểu trưng về Chương trình Mỗi xã một sản phẩm” được thành công tốt đẹp./                                                                                                                                                                                                                                                                                              P.OCOP

                                                                                                                        

Nhận xét
Tin tức liên quan