BÀI DỰ THI CUỘC THI SÁNG TÁC BIỂU TRƯNG (LOGO) VỀ CHƯƠNG TRÌNH MỖI XÃ MỘT SẢN PHẨM: TÁC PHẨM 04

  • 2018-11-09
  • admin

Thực hiện Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 07/05/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018-2020 (Chương trình OCOP) ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về tăng cường công tác truyền thông, thông tin tuyên truyền về Chương trình OCOP;

Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương đã thông báo về nội dung, thể lệ cuộc thi “Sáng tác biểu trưng về Chương trình Mỗi xã một sản phẩm(tại thông báo số 638/TB-VPĐP-OCOP ngày 11/9/2018). Sau khi đăng tải thông báo lên website nongthonmoi.gov.vn, ocop.gov.vn, Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương đã nhận được tác phẩm của tác giả Nguyễn Văn Triết – Trường THCS Võ Văn Chỉnh, xã Tân Đông, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang.

Tác phẩm 04 - Tác giả Nguyễn Văn Triết

Theo tác giả thuyết minh về tác phẩm của mình như sau:

Tác phẩm có chủ đề là nông thôn mới trong thời đai công nghiệp 4.0 ở huyện Gò Công Đông – Tiền Giang

Biểu tượng phát wifi: Làm nông nghiệp công nghệ cao, các máy móc được điều khin thông qua môi trường internet.

Hai chim Yến vướt biển bay về: Gò Công Đông là mảnh đất an lành, là nơi thu hút chim Yến bay về làm tổ, là nơi đất lành chim đậu thu hút nhân tài.

Hình trái Sơ-ri, sản phẩm nước ép Sơ-ri: thể hiện sản phẩm nông nghiệp đặt trương của vùng đất Gò Công, thể hiện ước muốn của người dân Gò Công. Nếu phát triển được cây Sơ-ri và sản phẩm từ cây Sơ-ri thì cuộc sống của dân Gò Công sẽ ấm no, phát triển kinh tế.

Hình mặt trời mọc: thể hiện cho niềm tin, một tương lai tười sáng.

Cuối cùng là hai bông lúa vàng, sao vàng: bao trùm là cuộc sống ấm no hạnh phúc, sao vàng đặt cao nhất thể hiện niềm tin về sự phát triển của đất nước.

Ban Tổ chức trân trọng cảm ơn tác giả và mong tiếp tục nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các cấp, các ngành từ Trung ương đến cơ sở, các tác giả chuyên và không chuyên trong và ngoài nước, sự quan tâm chỉ đạo của Ban chỉ đạo nông thôn mới các tỉnh, thành phố trên cả nước, sự triển khai nghiêm túc của Văn phòng Điều phối nông thôn mới các địa phương trên cả nước cũng như sự ủng hộ của các tổ chức chính trị, xã hội, sự cổ vũ và hỗ trợ của các nhà tài trợ để cuộc thi “Sáng tác biểu trưng về Chương trình Mỗi xã một sản phẩm” được thành công tốt đẹp./.

Nhận xét
Tin tức liên quan