News

Ngành mây tre đan: Thị trường lớn, khai thác nhỏ

Việt Nam là một trong những quốc gia có lợi thế về nguyên liệu và nhân công để phát triển các sản phẩm mây tre đan Tuy nhiên, hiện nay thị phần của mây tre đan Việt Nam trên thị trường thế giới còn rất nhỏ

Chi tiết
placeholder image

Ngành mây tre đan: Thị trường lớn, khai thác nhỏ

Việt Nam là một trong những quốc gia có lợi thế về nguyên liệu và nhân công để phát triển các sản phẩm mây tre đan Tuy nhiên, hiện nay thị phần của mây tre đan Việt Nam trên thị trường thế giới còn rất nhỏ