Tin tức

Tọa đàm về Nông thôn mới từ kinh nghiệm Hàn Quốc

Trong khuôn khổ hội thảo quốc tế, chiều ngày 31/08/2018, Quỹ Toàn cầu hóa Nông thôn mới Hàn Quốc - SGF phối hợp với Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung Ương, Đại học Nông Lâm Thái Nguyên tổ chức “ Tọa đàm Xây dựng Nông thôn mới và khởi nghiệp trong nông nghiệp, nông thôn” giữa các chuyên gia Hàn Quốc và cán bộ, giảng viên, sinh viên trường.

 

Chi tiết
placeholder image

Tọa đàm về Nông thôn mới từ kinh nghiệm Hàn Quốc

Trong khuôn khổ hội thảo quốc tế, chiều ngày 31/08/2018, Quỹ Toàn cầu hóa Nông thôn mới Hàn Quốc - SGF phối hợp với Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung Ương, Đại học Nông Lâm Thái Nguyên tổ chức “ Tọa đàm Xây dựng Nông thôn mới và khởi nghiệp trong nông nghiệp, nông thôn” giữa các chuyên gia Hàn Quốc và cán bộ, giảng viên, sinh viên trường.

 


placeholder image

Ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình Mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018 - 2020

Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương đã ký Quyết định số 01/QĐ-BCĐTW ngày 22/8/2018 về việc ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình Mỗi xã một sản phẩm - OCOP. Theo đó, có 11 nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai từ nay đến 2020.


placeholder image

THÔNG BÁO: Kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại Hội nghị toàn quốc triển khai Chương trình Mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018-2020

Ngày 14 tháng 7 năm 2018, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình Mục tiêu quốc gia đã chủ trì Hội nghị toàn quốc triển khai Chương trình Mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018-2020.

Sau khi nghe lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình bày dự thảo Kế hoạch thực hiện Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 7/05/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018-2020 (Chương trình OCOP), dự thảo Bộ Tiêu chí đánh giá và xét công nhận sản phẩm, dự thảo Khung bộ Tài liệu tập huấn phục vụ Chương trình OCOP và một số đề xuất, kiến nghị để triển khai Chương trình OCOP trong thời gian tới, ý kiến tham gia của các đại biểu, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã kết luận như sau:

Tài liệu đính kèm

 


Giới thiệu quy trình sản xuất và thành phẩm miến dong Bình Liêu - Quảng Ninh